Narrow your results

Ojcze Badz Zrodlem - Ojcze bądź źródłem, Karol Wojtyła, Promieniowanie ojcostwa, Teatr Rozmaitości
English Title: Pope John Paul II - Father or Source
Poster ID: CL20176
Category: Theatrical/Stage and Plays
Designer: Andrzej Pagowski
Year: 1980s
Country: Polish
Size 39 x 25 inches
Condition: Very Good
Price: $250

1983 Polish Poster "Pope John Paul II - Father or Source"

Keywords: Drama,Religion,Triangles ,Eyes,Robes ,Prisms ,Pope,Papal,Vatican,Andrzej Pagowski