Narrow your results

Pomylka Sz Piega
English Title: The Secret Agent's Blunder - "Oshibka rezidenta"
Poster ID: CL61890
Category: Movies
Designer: Bronislaw Zelek
Year: 1960s
Actor / Director: Georgi Zhzhyonov, Mikhail Noszhkin, Oleg Zhakov, Yefim Kopelyan, Eleonora Shashkova, dir. Venyamin Dorman
Film Studio: WFF
Country: Polish
Film Country: Russian
Size 33 x 24 inches
Condition: Very Good
Price: $300

1969 film "Oshibka rezidenta", based on the book by Oleg Shmelyov